Michael Behan

Follow @mbehan on Micro.blog.

The young Zefram Cochrane reaching toward the future.